52: Mixed Conditional 3+2, czyli mieszany tryb warunkowy 3 + 2

52: Mixed Conditional 3+2, czyli mieszany tryb warunkowy 3 + 2